ธ.ค. 13

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

25621213_๑๙๑๒๑๓_0021 25621213_๑๙๑๒๑๓_0050 25621213_๑๙๑๒๑๓_000425621213_๑๙๑๒๑๓_0017

ก.ค. 05

โครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย… จังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ. วัดอัมพวนาราม20190705_091619

มิ.ย. 19

ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ประชาคมตำบลทบทวนแผน5ปี_๑๙๐๖๑๙_0016ประชาคมตำบลทบทวนแผน5ปี_๑๙๐๖๑๙_0002 ประชาคมตำบลทบทวนแผน5ปี_๑๙๐๖๑๙_0008 ประชาคมตำบลทบทวนแผน5ปี_๑๙๐๖๑๙_0015

Older posts «