Admin

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 9, 2014

Latest posts

  1. พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี — ธันวาคม 13, 2019
  2. โครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า — กรกฎาคม 5, 2019
  3. ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) — มิถุนายน 19, 2019
  4. ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี 61-65) เพิ่มเติม/แก้ไข้/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 — มิถุนายน 19, 2019
  5. รณรงค์เลือกตั้ง — มิถุนายน 19, 2019

Most commented posts

  1. บริการด้วยใจ ซื่อตรง เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว — 2 comments
  2. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ — 2 comments

Author's posts listings

ธ.ค. 13

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

25621213_๑๙๑๒๑๓_0021

ก.ค. 05

โครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

20190705_091619

โครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย… จังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ. วัดอัมพวนาราม

มิ.ย. 19

ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ประชาคมตำบลทบทวนแผน5ปี_๑๙๐๖๑๙_0016

Older posts «