*ประวัติ


ประวัติความเป็นมา

               เทศบาลตำบลบางกุ้ง ได้ก่อตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 สถานที่ตั้ง เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72210 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา อาชีพที่รองลงมา ได้แก่ การประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตร คือการทำโรงงานผลิตท่อสูบน้ำ นอกจากนี้ก็จะมีการประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  และเนื่องจากเทศบาลตำบลบางกุ้ง ได้ให้ความสำคัญของการจัดตั้งกลุ่มจึงได้รณรงค์ให้ประชากรจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นมา ซึ่งประชาชนก็ให้ความร่วมมือด้วยดี อีกทั้งวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตก็ค่อนข้างพร้อมแต่ยังขาดงบประมาณสนับสนุน จึงทำให้การดำเนินงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควร คาดว่าหากได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย คาดว่าจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอีกหนึ่งในอนาคต
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เนื่องจากประชากรในตำบลบางกุ้งส่วนใหญ่มีเชื้อสายลาวโซ่งหรือเชื้อสายถิ่นฐานเดิมในแคว้นสิบสองจุไท ตอนเหนือของประเทศเวียดนามติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และแถบตอนใต้ของประเทศจีน มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน ไม่มีชาติใดมากลืนศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำ อาทิเช่น
 1. ภาษาพูดและภาษาเขียน อักษร พยัญชนะ วรรณยุกต์เป็นของตนเอง ซึ่งเป็นภาษาไตดำหรือไทดำ ปัจจุบันยังมีอยู่              ในการประกอบพิธี
 2. การแต่งกาย มีเสื้อผ้าเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือมีสีดำและมีลวดลายตกแต่ง สวยงามตามลักษณะงานที่ใช้
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี มีการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีเสนเรือน พิธีปั๊ดตง พิธีแต่งงาน พิธีสะเดาะเคราะห์          พิธีงานศพ
 4. การดำรงชีพ มีการประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ มีการทอผ้า เครื่องจักรสาน เครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

2 comments

 1. อ้อย

  ตำบลบางกุ้งมีเชื้อสายไทยทรงดำ ประมาณ 95 % เลย เห็นด้วยควรอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้รับรู้

  1. admin

   ทางเทศบาลจึงได้มีการจัดโครงการเพื่ออนุรักษ์ประเพณไทยทรงดำเป็นประจำทุกปีค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>