*สภาพทั่วไป

10352708_504992946296436_1402439559_n
ที่ตั้งเทศบาลตำบลบางกุ้ง ตั้งอยู่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีทางทิศตะวันตก ประมาณ   5 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
  • ทิศเหนือ                     มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลสระแก้ว
  • ทิศใต้                          มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลศาลาขาว และตำบลสวนแตง
  • ทิศตะวันตก               มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลศาลาขาว
  • ทิศตะวันออก             มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลดอนโพธิ์ทอง
เนื้อที่:
เทศบาลตำบลบางกุ้ง     มีเนื้อที่ประมาณ  12.30 ตารางกิโลเมตร หรือ   ประมาณ  7,686 ไร่
ภูมิประเทศลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและมีพื้นที่บางส่วนติดริมฝั่งแม่น้ำท่าว้าเป็นดอน แหล่งน้ำธรรมชาติ  คือ   ลำน้ำท่าว้า  ซึ่งไหลผ่านทิศใต้ของตำบลบางกุ้งติดกับสวนแตงและศาลาขาว
อาชีพของประชากรในตำบล – อาชีพหลักทำนา
                                                            – อาชีพเสริม รับจ้างโรงงานท่อสูบน้ำ ทำสวนผลไม้
สถานที่สำคัญในตำบล
1. เทศบาลตำบลบางกุ้ง
2. บึงลาดตาค่อน
3. วัดอัมพวนาราม
4. วัดบางกุ้งเหนือ
จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน 4 หมู่บ้าน/ชุมชน  ได้แก่ หมู่ที่1 บ้านมะขามเรียง หรือชุมชนย่อยบ้านมะขามเรียง, หมู่ที่ 2 บ้านบางกุ้ง หรือชุมชนย่อยบ้านบางกุ้ง, หมู่ที่ 3 บ้านวังวน หรือชุมชนย่อยบ้านวังวน และหมู่ที่ 4 บ้านบางหมัน หรือชุมชนย่อยบางหมัน
จำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 1,950 คน แยกเป็นชาย   971 คน  หญิง 979 คนมีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย(1,950/12.30) 158  คน/ ตารางกิโลเมตร ( ที่มา: จากงานทะเบียนราษฎร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)

 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรของเทศบาลตำบลบางกุ้ง

 

 หมู่บ้าน/ชุมชน % พื้นที่(ตร.กม.) จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร % ความหนาแน่นประชากร ต่อ ตร.กม.
ชาย หญิง รวม
ม.1  บ้านมะขามเรียงหรือชุมชนย่อยบ้านมะขามเรียง 23.10 211 329 325 654 38.31
ม.2  บ้านบางกุ้งหรือชุมชนย่อยบ้านบางกุ้ง 27.26 86 210 216 426 15.63
ม.3  บ้านวังวนหรือชุมชนย่อยบ้านวังวน 25.74 134 231 238 469 18.22
ม.4  บ้านบางหมันหรือชุมชนย่อยบ้านบางหมัน 23.90 108 201 200 401 16.78
รวม 100 539 971 979 1,950 19.50

2 comments

  1. น้องเพลง

    ถนนบริเวคันคลองชลประทานพังรถวิ่งลำบาก

  2. นก

    ต้นไม้แถวถนนบางกุ้งท่าเสด็จกิ่งเกะกะขวางถนน

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>