*สภาพสังคม

ประชากรในตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีเชื้อสายลาวโซ่ง หรือเชื้อสายถิ่นฐานเดิมในแคว้นสิบสองจุไทตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และแถบตอนใต้ของประเทศจีน มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน

DSC01483ชาว ไทยทรงดำได้ถูกกวาดต้อนเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๓๒๒ สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช (กรุงธนบุรี) ครอบครัวชาวไทยทรงดำ ถูกกวาดต้อนนำมาไว้ที่บ้านหนองปรง หนองเลา ท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี แต่ด้วยนิสัยที่ชอบที่ดอน จึงอพยพมาอยู่ที่ เขาย้อย และบางส่วนอพยพกลับถิ่นเดิม จึงเป็นที่มาของชาวไทยทรงดำในจังหวัดต่าง ๆ
สำหรับ ลาวโซ่งไทยทรงดำ หรือไทดำตำบลบางกุ้งนั้น ได้อพยพมาอยู่ที่ตำบลบางกุ้งนี้ผ่านมา ๓ ช่วงอายุคนแล้ว ซึ่งอายุคนรุ่นที่ ๔ มีอายุประมาณ ๘๐ ปีขึ้นไป คาดว่าจะอยู่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๔๘

แต่เดิมลาวโซ่งหรือไทยทรงดำ ได้อพยพมาอยู่เพียง ๒ กองเกวียน โดยการนำของนายกองอั้วกับนายกองอ้อม เดินทางมาจากเขาย้อย เพชรบุรี เพื่อจะเดินทางอพยพกลับถิ่นเดิม จึงเดินทางมุ่งสู่ทางเหนือ ประกอบกับการเดินทางที่ลำบากไม่ชำนาญทาง

เหน็ด เหนื่อยเมื่อยล้าเห็นทำเลบริเวณลุ่มน้ำคล้ายคลึงกับถิ่นเดิม และบริเวณนี้เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะ กุ้ง ปลา ตามรอยเท้าสัตว์ป่า จะมีกุ้งใหญ่อยู่มากมาย จึงเห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสม จึงยึดทำเลสองฝั่งลำน้ำ คือฝั่งตะวันออกเป็นของนายกองอั๊ว มีต้นมะขามเรียง

IMG_0275ต่อ มามีกฏหมายการปกครองท้องถิ่น ให้มีการตั้งตำบลขึ้นและมีกำนันปกครอง จึงตั้งเป็นตำบลบางกุ้ง มีอาณาเขตของตำบลในสมัยนั้น ทิศเหนือติดกับบ้านเขาดินท่่าว้า ทิศใต้ติดกับบ้านศาลาขาว ทิศตะวันออกติดกับป่าสำดำ ทิศตะวันตกติดกับบ้านดอนมะขาม มีกำนันปกครองตั้งแต่ตั้งตำบลบางกุ้งถึงปัจจุบัน ๑๓ คน และปัจจุบันคือกำนันลำจวน อ้อมทอง
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น เรียกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง มีกำนันพงษ์ศิริ ศิริพรรณาภิรัตน์ เป็นประธานกรรมการบริหาร และผู้ใหญ่บ้านลำจวน อ้อมทองในสมัยนั้น ต่อมาได้มีการยกฐานะให้เปลี่ยนชื่อจากประธานกรรมการบริหาร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง เป็นเทศบาลตำบลบางกุ้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๕ เป็นชาวไทยทรงดำ ประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งของชาวลาวโซ่ง คือ ประเพณีไทยทรงดำ ซึ่งประเพณีนี้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเทศบาลตำบลบางกุ้ง และนับจากนั้นเป็นต้นมาก็ได้มีการจัดเป็นประเพณีไทยทรงดำขึ้นทุกปี
โดยกำหนดจัดงานไทยทรงดำขึ้นในวันที่ ๘ เมษายนของทุกปี ภายในงานจะประกอบด้วย ชาวไทยทรงดำจากทั่วประเทศร่วมงานประเพณี ด้วยการแต่งกายในชุดไทยทรงดำ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามให้คงอยู่สืบไป

DSC01487

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>