↑ Return to กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2558

11033870_914796635207955_55258298_o

ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร

ประกาศเทศบาลตำบลบางกุ้ง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กสุวรรณประภัสสร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ****************************************                    ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้            ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑.๑ เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางกุ้ง ๑.๒ เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ ๒ ปี ๖ เดือนบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เกิดก่อนวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) ๑.๓ เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรค อื่น ๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียน            ๒. จำนวนเด็กที่รับเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร จำนวน ๓๐คน            ๓. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร ๓.๑ ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด …

View page »

10841577_856733884349422_1924244183_n

วันพ่อแห่งชาติ 2558

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลบางกุ้ง นำโดยนายเล็ก  แย้มมณีชัย นายกเทศมนตรีฯได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคมของทุกปี “วันพ่อแห่ง  ชาติ” โดยจะมีกิจกรรมในช่วงเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การปั่นจักรยาน ปลูกต้นไม้ และการปล่อยพันธ์ปลาที่บึงลาดตาค่อน ในช่วงค่ำ มีการลงนามถวายพระพร การแจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ชมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบางกุ้งและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสุวรรณประภัสสร มอบโล่พ่อดีเด่น ประจำปี 2557และจุดเทียชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

View page »

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

                                                                            วันศุกร์ที่ 9 ม.ค.58 ที่เทศบาลตำบลตำบลบางกุ้ง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี นายเล็ก แย้มณีชัย นายกเทศมนตรีตำบลบางกุง้ ได้เป็นประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีผู้ปกครองพาบุตรหลาน มาร่วมงาน จำนวนมาก ที่เทศบาลตำบลตำบลบางกุ้ง อ.เมืองฯ …

View page »

DSC07592

โครงการรณรงรณค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2558

                                                เทศบาลตำบลบางกุ้งได้จัดโครงการรณรงรณค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยเริ่มเดินขบวนจากเทศบาลตำบลบางกุ้งไปตามชุมชนหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่ และถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางกุง้งเหนือ และวัดอัมพวนาราม (วัดบางกุ้งใต้)            

View page »

DSC07209

โครงการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558

เทศบาลตำบลบางกุ้ง นำโดยท่านนายกเล็ก  แย้มมรีชัย จัดงานโครงการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 กิจกรรมภายในงาน สรงน้ำพระพุทธ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รำวงย้อนยุค และชมการแสดงของกลุ่มสตรีตำบลบางกุ้ง งานจัดบริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางกุ้ง

View page »

DSC07380

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณปะภัสสร คณะครูและเจ้าหน้าที่

                                  เทศบาลตำบลบางกุ้งได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร คณะครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง และลานแสดงช้าง ฟาร์มจระเข้สามพราน                    

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>