↑ Return to กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

View page »

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานตำบลบางกุ้ง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานตำบลบางกุ้ง

View page »

โครงการ มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกุ้ง

โครงการ มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกุ้ง

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>