ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ

1.1 แนวทางพัฒนาการบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
1.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
1.3 แนวทางการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (จัดอบรมเพิ่มความรู้ทางกฎหมาย อาชีพ อินเตอร์เน็ตตำบล)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่

2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
2.5 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>