โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร ประจำปี 2557

   การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งจำเป็นที่ผู้สอนต้องส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการด้าน สติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจเพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาไปพร้อมๆกันซึ่งการพัฒนาเด็กไม่จำเป็นจะต้องจัดกิจกรรมเฉพาะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่านั้น เพื่อเป็นการที่เด็กจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเป็นการเสริมสร้างสายใยรักในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสรเทศบาลตบลบางกุ้งได้จัดโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557

p17gcko0sabal1ol0ldu8k6e9a3

117729050711382327740-1Bungchawa-o

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>