ด้านเศรษฐกิจ

  1. ด้านเศรษฐกิจ 

     การดำเนินการเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งอาชีพหลักทางด้านการเกษตร และอาชีพเสริมในรูปของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยการสนับสนุนเรื่องแหล่งเงินทุน และการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สนใจ โดยจะมีโครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ดังนี้
3.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพที่มีความสนใจ
3.2 โครงการสนับสนุนเงินทุนให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ             
3.3 โครงการสนับสนุน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้สารไล่แมลงจากพืช บางชนิด
3.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี
3.5 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ที่ผู้คนในสังคมเทศบาลตำบลบางกุ้งยืนอยู่บนพื้นฐานของการประกอบสัมมาอาชีพ  ที่รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล  มีภูมิคุ้มกัน ด้วยความรู้ และคุณธรรม เป็นปัจจัยหนุนเนื่อง เพื่อนำไปสู่การอยู่ในสังคมเทศบาลตำบลบางกุ้งที่ยั่งยืน)

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>