ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     จะส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน  โดยมีโครงการที่จะดำเนินการดังนี้
4.1  โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง  ถนนลงลูกรัง ถนนลงหินคลุก และถนนดินในเขตพื้นที่ชุมชนหรือถนนสายหลักที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างตำบลหรืออำเภอ
4.2  โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งสัญญาณไฟจราจรภายในชุมชน
4.3  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก และสนับสนุนบริการประปาในตำบลบางกุ้งอย่างทั่วถึง
4.4  โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำบริเวณคันคลองสายหลัก สายรอง เพื่อป้องกันน้ำท่วมในชุมชนและพื้นที่การเกษตร
4.5  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมประตูปิด – เปิดน้ำ โรงเรือน และบ่อพัก
4.6  โครงการขุดลอกคูคลองระบายน้ำ และแหล่งน้ำให้เพียงพอ เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี
4.7  โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>