ข้อมูลพื้นฐาน

*ประวัติ

ประวัติความเป็นมา                เทศบาลตำบลบางกุ้ง ได้ก่อตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 สถานที่ตั้ง เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72210 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา อาชีพที่รองลงมา ได้แก่ การประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตร คือการทำโรงงานผลิตท่อสูบน้ำ นอกจากนี้ก็จะมีการประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  และเนื่องจากเทศบาลตำบลบางกุ้ง ได้ให้ความสำคัญของการจัดตั้งกลุ่มจึงได้รณรงค์ให้ประชากรจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นมา ซึ่งประชาชนก็ให้ความร่วมมือด้วยดี อีกทั้งวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตก็ค่อนข้างพร้อมแต่ยังขาดงบประมาณสนับสนุน จึงทำให้การดำเนินงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควร คาดว่าหากได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย คาดว่าจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอีกหนึ่งในอนาคต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เนื่องจากประชากรในตำบลบางกุ้งส่วนใหญ่มีเชื้อสายลาวโซ่งหรือเชื้อสายถิ่นฐานเดิมในแคว้นสิบสองจุไท ตอนเหนือของประเทศเวียดนามติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และแถบตอนใต้ของประเทศจีน มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน ไม่มีชาติใดมากลืนศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำ อาทิเช่น ภาษาพูดและภาษาเขียน อักษร พยัญชนะ วรรณยุกต์เป็นของตนเอง ซึ่งเป็นภาษาไตดำหรือไทดำ …

View page »

10352708_504992946296436_1402439559_n

*สภาพทั่วไป

ที่ตั้งเทศบาลตำบลบางกุ้ง ตั้งอยู่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีทางทิศตะวันตก ประมาณ   5 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ                     มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลสระแก้ว ทิศใต้                          มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลศาลาขาว และตำบลสวนแตง ทิศตะวันตก               มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลศาลาขาว ทิศตะวันออก             มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลดอนโพธิ์ทอง …

View page »

DSC01482

*สภาพสังคม

ประชากรในตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีเชื้อสายลาวโซ่ง หรือเชื้อสายถิ่นฐานเดิมในแคว้นสิบสองจุไทตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และแถบตอนใต้ของประเทศจีน มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน ชาว ไทยทรงดำได้ถูกกวาดต้อนเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๓๒๒ สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช (กรุงธนบุรี) ครอบครัวชาวไทยทรงดำ ถูกกวาดต้อนนำมาไว้ที่บ้านหนองปรง หนองเลา ท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี แต่ด้วยนิสัยที่ชอบที่ดอน จึงอพยพมาอยู่ที่ เขาย้อย และบางส่วนอพยพกลับถิ่นเดิม จึงเป็นที่มาของชาวไทยทรงดำในจังหวัดต่าง ๆ สำหรับ ลาวโซ่งไทยทรงดำ หรือไทดำตำบลบางกุ้งนั้น ได้อพยพมาอยู่ที่ตำบลบางกุ้งนี้ผ่านมา ๓ ช่วงอายุคนแล้ว ซึ่งอายุคนรุ่นที่ ๔ มีอายุประมาณ ๘๐ ปีขึ้นไป คาดว่าจะอยู่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๔๘ แต่เดิมลาวโซ่งหรือไทยทรงดำ ได้อพยพมาอยู่เพียง ๒ กองเกวียน โดยการนำของนายกองอั้วกับนายกองอ้อม เดินทางมาจากเขาย้อย เพชรบุรี เพื่อจะเดินทางอพยพกลับถิ่นเดิม จึงเดินทางมุ่งสู่ทางเหนือ ประกอบกับการเดินทางที่ลำบากไม่ชำนาญทาง เหน็ด เหนื่อยเมื่อยล้าเห็นทำเลบริเวณลุ่มน้ำคล้ายคลึงกับถิ่นเดิม และบริเวณนี้เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะ กุ้ง …

View page »

66047

*ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบางกุ้ง

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>