ด้านการป้องกันสาธารณภัย

7. ด้านการป้องกันสาธารณภัย 

     จะดำเนินจัดสรรงบประมาณ เพื่อป้องกันช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติอยู่เป็นประจำ เช่น ภัยจากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร อัคคีภัย และสาธารณภัยต่าง ๆ โดยมีโครงการที่จะดำเนินการ  ดังนี้
7.1  โครงการสนับสนุนงบประมาณในการสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย
7.2  โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
7.3  จัดให้มีศูนย์ป้องกันอุบัติภัยทางบก
7.4  จัดให้มีการติดตั้งวงจรปิดตามจุดและสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลบางกุ้ง
7.5  จัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ พร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
7.6  ฝึกอบรม อปพร. ให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
7.7  สนับสนุนให้มีหมายเลขโทรศัพท์ แจ้งขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
7.8  ปรับปรุง และพัฒนาระบบการกู้ภัย การป้องกันภัยในทุกรูปแบบ ให้มีประสิทธิภาพและขยายศักยภาพในการบริการอย่างเพียงพอ
7.9  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย     และการรักษาความปลอดภัยในชุมชน สร้างเครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย ตำรวจชุมชน
7.10  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เช่นการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
7.11  โครงการออกตรวจร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>