คำสั่งต่างๆ

คำสั่ง ปี2557

แต่งแต่งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน57 คำสั่งจัดตั้งข้อมูลข่าวสาร57 แต่งคณะกรรมการ57 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่57 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูล57

View page »

คำสั่ง ปี2558

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน

View page »

ปี 2559

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน

View page »

ปี 2560

คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการ คำสั่งแต่งตั้งร้องเรียน แต่งตั้งคณะคณะการศูนยืบริการร่วม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์

View page »

ปี 2561

คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการ คำสั่งแต่งตั้งร้องเรียน แต่งตั้งคณะคณะการศูนยืบริการร่วม แต่งตั้งผู้ดูแลศูนย์ฯ

View page »

ปี 2562

คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการ คำสั่งแต่งตั้งร้องเรียน แต่งตั้งคณะคณะการศูนยืบริการร่วม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ

View page »

ปี 2563

คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการ คำสั่งแต่งตั้งร้องเรียน แต่งตั้งคณะคณะการศูนยืบริการร่วม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>